Phần mềm đọc số tiền bằng chữ

Cách biến hóa số thành chữ vào Excel – Bài viết dưới đây, hướng dẫn cho chúng ta kế toán cách đổi khác số thành chữ trong Excel một cách đơn giản và dễ dàng và dễ dàng dàng.

Bạn đang xem: Phần mềm đọc số tiền bằng chữ

Bạn vẫn xem: Đọc số tiền bằng chữ trong excel


*

(Hình ảnh: Cách đổi khác số thành chữ vào Excel)

** biến đổi số thành chữ VNĐ trong Excel bằng vnTools:

– Các bạn Download Tools đổi số thành chữ.

– Bạn yêu cầu thêm vnTools vào Excel. Bên trên thanh công cụ, bạn chọn File => Option.


*

*

– Tiếp theo, chúng ta chọn Brown rồi tìm đến thư mục đã mua đặt vnTools (thông thường đang trong ổ C/Program File, lựa chọn file Ufunctions để thêm vnTools vào Excel.


*

– sau thời điểm đã thêm được vnTools, chúng ta chọn tab vnTools để thao tác đổi số thành chữ. vnTools xuất hiện ở dạng thanh công cụ, gồm hộp thoại làm việc tương từ bỏ như những hàm của Excel – trong đó bạn cũng có thể chọn ô cất chuỗi kết quả, ô chứa số cần chuyển đổi,…

– Chú ý: Trường hợp bạn có nhu cầu chuyển thay đổi số thành chữ theo tiếng anh, các bạn thực hiện giống như như biến đổi thành chữ theo giờ Việt tuy vậy thay bởi vì chọn vnTools -> Đổi số thành chữ (VN) thì các bạn chọn vnTools -> Đổi số thành chữ (EN).

Xem thêm: Chuyển File Cad 2010 Sang 2007 Online Với Phần Mềm Convert Cad 2010 Sang 2007


*

– Bạn click vào V Đổi số thành chữ (VN) để tùy chỉnh bảng mã . 

+ V Đổi số thành chữ (VN) là đổi số thành chữ giờ Việt

+ E Đổi số thành chữ (EN) là thay đổi số thành chữ giờ anh

– cấu trúc hàm triển khai đổi:

=VND(số yêu cầu đổi): chỉ thay đổi số thành chữ

=USD(số buộc phải đổi, true): đổi số thành chữ theo tiếng anh gồm từ “Dollar”.

=USD(số đề xuất đổi): đổi số thành chữ theo giờ đồng hồ anh.

** thay đổi số thành chữ VNĐ bằng MARCO:

– Vào Menu Tools => Macro => Visual Basic Editor. 

Bạn sẽ xem: phương pháp chuyển đổi số thành chữ trong Excel

– Chọn Insert => Module. Rồi gõ nội dung hàm vào.

– sau thời điểm gõ kết thúc chọn Close & Return bảng tính. Vào bảng tính ta rất có thể dùng hàm này như những hàm khác của Excel. 

* Bạn Add In hàm này vào thư mục XLSTAR trong đường dẫn Program File => MicroSoft Office => OFFICE11 => XLSTAR (Có thể ghi File có Macro vừa viết thành file *.XLA trong folder nói trên) nếu muốn tất cả mọi file trong Excel đều sử dụng được hàm này.

** Dưới đấy là nội dung hàm thay đổi số thành chữ VNĐ:

” Function Doi3so(Sso As Integer) As String Dim Tam As String Dim xx As Integer Dim hgtram As Integer Dim hgchuc As Integer Dim hgdonvi As Integer Dim Chu(15) 

Tam = “” Chu(1) = “một ” Chu(2) = “hai ” Chu(3) = “ba ” Chu(4) = “bốn ” Chu(5) = “năm ” Chu(6) = “sáu ” Chu(7) = “bảy ” Chu(8) = “tám ” Chu(9) = “chín ” 

hgtram = Int(Sso / 100) xx = Sso thủ thuật 100 hgchuc = Int(xx / 10) hgdonvi = xx thủ thuật 10 If hgtram > 0 Then Tam = Chu(hgtram) + “trăm ” over If If hgchuc = 1 Then Tam = Tam + “mười ” Else If hgchuc > 1 Then Tam = Tam + Chu(hgchuc) + “mươi ” over If If (hgchuc = 0) & (hgdonvi > 0) & (hgtram > 0) Then Tam = Tam + “lẻ ” kết thúc If kết thúc If If hgdonvi > 0 Then If (hgchuc > 0) and (hgdonvi = 5) Then Tam = Tam + “lăm ” Else If (hgchuc > 1) and (hgdonvi = 1) Then Tam = Tam + “mốt ” Else Tam = Tam + Chu(hgdonvi) end If over If over If Doi3so = Tam end Function 

Function DOI12SO(Chuoi12$) As String Dim XXX As String Dim KQ As String Dim i As Integer Dim Stien As Integer Dim LOP(6) As String Dim MSO(5) As Integer 

LOP(4) = “” LOP(1) = “tỉ ” LOP(2) = “triệu ” LOP(3) = “ngàn ” vị While Len(Chuoi12$)

MSO(1) = 0 XXX = Left$(Chuoi12$, 3) MSO(2) = Val(Trim(XXX)) XXX = Mid$(Chuoi12$, 4, 3) MSO(3) = Val(Trim(XXX)) XXX = Mid$(Chuoi12$, 7, 3) MSO(4) = Val(Trim(XXX)) XXX = Right$(Chuoi12$, 3) MSO(5) = Val(Trim(XXX)) KQ = “” For i = 1 to lớn 4 Stien = MSO(i + 1) If Stien > 0 Then KQ = KQ + Doi3so(Stien) + LOP(i) kết thúc If Next i KQ = UCase(Left(KQ, 1)) + Mid(KQ, 2) + “đồng chẵn” DOI12SO = “(Bằng chữ: ” + KQ + “)” kết thúc Function Function DSTC(Sotien$) As String DSTC = DOI12SO(Sotien$) over Function “

– Chú ý: nên gõ những chữ giờ Việt bao gồm dấu lại mặc dù khi gõ vào Visual Editor thì nó không hiện tại chữ Việt. Để chắc nạp năng lượng thì bạn chỉ cần sử dụng Font chữ 1 byte. Vào bảng tính. Ta viết hàm theo cú pháp =DSTC() xuất xắc =DSTC() rồi Enter

** biến đổi số thành chữ VNĐ bằng bí quyết sử dụng ứng dụng AccHelper:

– Tải phần mềm đổi số thành chữ AccHelper về máy. 

– sau khoản thời gian tải về, chúng ta giải nén ra bởi cách: bấm chuột phải vào file vừa tải về -> lựa chọn Extract Here


+ hộp thoại Add-ins xuất hiện => chọn Browse… => Chọn đường dẫn tới phần mềm mà về máy tính của người tiêu dùng => lựa chọn File có tên AccHelperEx


– Phần mượt Excel 2010, Excel 2013:

+ Mở file Excel bất kì, tiếp đến chọn File => Options => Excel Options => Add-ins => Go