Hướng Dẫn Xoay Ảnh Trong Photoshop

Bạn sẽ tìm giải pháp xoay ảnh trong Photoshop dễ dàng nhất? hiện tại, họ thể thực hiện tính năng free Transform nhằm xoay ảnh. Dường như còn Rotate View Tool nữa. Mình sẽ giải thích chi tiết hai phép tắc này vào phần tiếp theo sau