HƯỚNG DẪN VẼ BIỂU ĐỒ ĐƯỜNG

BIỂU ĐỒDOWNLOADATLATCHUYÊN ĐỀĐỀ-ĐÁPTHI TỐT NGHIỆP THPT.ĐIỀU CHỈNH ND DẠY HỌCCHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 (Mới)BẢN ĐỒ

a.

Bạn đang xem: Hướng dẫn vẽ biểu đồ đường

Dấu hiệu nhận biết biểu vật Đường (địa lý)

*

b. Bí quyết vẽ biểu đồ vật Đường (địa lý)

" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-65)

" data-medium-file="https://bongbaynghethuat.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png?w=300" data-large-file="https://bongbaynghethuat.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9778" src="https://bongbaynghethuat.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png?w=723" alt="T-65" srcset="https://bongbaynghethuat.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png?w=723 723w, https://bongbaynghethuat.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png?w=150 150w, https://bongbaynghethuat.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png?w=300 300w, https://bongbaynghethuat.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png?w=768 768w, https://bongbaynghethuat.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png 880w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-65)
*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-72)

" data-medium-file="https://bongbaynghethuat.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=300" data-large-file="https://bongbaynghethuat.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9830" src="https://bongbaynghethuat.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=723" alt="T-72" srcset="https://bongbaynghethuat.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=723 723w, https://bongbaynghethuat.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=150 150w, https://bongbaynghethuat.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=300 300w, https://bongbaynghethuat.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=768 768w, https://bongbaynghethuat.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png 792w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-72)
*
" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-49)

" data-medium-file="https://bongbaynghethuat.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png?w=300" data-large-file="https://bongbaynghethuat.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9668" src="https://bongbaynghethuat.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png?w=723" alt="T-49" srcset="https://bongbaynghethuat.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png?w=723 723w, https://bongbaynghethuat.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png?w=150 150w, https://bongbaynghethuat.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png?w=300 300w, https://bongbaynghethuat.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png?w=768 768w, https://bongbaynghethuat.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png 836w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bạn dạng đồ cá thể hóa (Mã T-49)

*

c.

Xem thêm: Tìm Hiểu Những Phần Mềm Vẽ Nhà Đơn Giản Tiếng Việt Video 2022

Phương pháp nhận xét biểu thứ Đường (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-48)

" data-medium-file="https://bongbaynghethuat.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png?w=298" data-large-file="https://bongbaynghethuat.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9664" src="https://bongbaynghethuat.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png?w=723" alt="T-48" srcset="https://bongbaynghethuat.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png?w=723 723w, https://bongbaynghethuat.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png?w=150 150w, https://bongbaynghethuat.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png?w=298 298w, https://bongbaynghethuat.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png 760w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-48)

d. Phần đông lỗi thường gặp khi vẽ biểu đồ Đường (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-34)

" data-medium-file="https://bongbaynghethuat.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=300" data-large-file="https://bongbaynghethuat.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9600" src="https://bongbaynghethuat.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=723" alt="T-34" srcset="https://bongbaynghethuat.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=723 723w, https://bongbaynghethuat.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=150 150w, https://bongbaynghethuat.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=300 300w, https://bongbaynghethuat.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=768 768w, https://bongbaynghethuat.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png 932w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bạn dạng đồ cá thể hóa (Mã T-34)

e. Ví dụ minh họa cụ thể biểu đồ vật Đường (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-17)

" data-medium-file="https://bongbaynghethuat.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-17.png?w=300" data-large-file="https://bongbaynghethuat.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-17.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9517" src="https://bongbaynghethuat.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-17.png?w=723" alt="T-17" srcset="https://bongbaynghethuat.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-17.png?w=723 723w, https://bongbaynghethuat.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-17.png?w=150 150w, https://bongbaynghethuat.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-17.png?w=300 300w, https://bongbaynghethuat.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-17.png 762w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-17)

*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-15)

" data-medium-file="https://bongbaynghethuat.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-16.png?w=300" data-large-file="https://bongbaynghethuat.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-16.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9513" src="https://bongbaynghethuat.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-16.png?w=723" alt="T-16" srcset="https://bongbaynghethuat.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-16.png?w=723 723w, https://bongbaynghethuat.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-16.png?w=150 150w, https://bongbaynghethuat.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-16.png?w=300 300w, https://bongbaynghethuat.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-16.png 752w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-15)

Ví dụ khác

Cho bảng số liệu sau:

MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 1995-2014

Năm

Sản phẩm

1995

20052010

2014

Bóng đèn khí (triệu cái)

25,1

102,2350,4

154,8

Nước mắm (triệu lít)

149,0

191,5257,1

337,5

Giày, dép da (triệu đôi)

46,4

218,0192,2

251,2

Muối đại dương (nghìn tấn)

689,0

897,7975,3

765,7

Hãy vẽ biểu đồ phù hợp thể hiện tốc độ gia tăng một số sản phẩm của ngành công nghiệp của Việt Nam, quy trình tiến độ 1995-2014.

Cách vẽ:

*
" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-57)

" data-medium-file="https://bongbaynghethuat.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=300" data-large-file="https://bongbaynghethuat.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9717" src="https://bongbaynghethuat.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=723" alt="T-57" srcset="https://bongbaynghethuat.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=723 723w, https://bongbaynghethuat.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=150 150w, https://bongbaynghethuat.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=300 300w, https://bongbaynghethuat.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png 760w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bạn dạng đồ cá thể hóa (Mã T-57)