Hướng dẫn thiết kế tờ rơi bằng illustrator

Ý tưởng kiến thiết tờ rơi truyền bá là vô cùng quan trọng, có ý tưởng chúng ta sẽ lên xây cất một cách thuận lợi và tiếp nối là phối màu trong thiết kế.

Bạn đang xem: Hướng dẫn thiết kế tờ rơi bằng illustrator

Cách xây đắp tờ rơi quảng cáo với illustrator

Bước 1: chế tạo tờ rơi kích thước 20 X 29 cm.– Bleed: 0,5 cm.

Xem thêm: Các Khách Sạn Bình Châu Tại Xuyên Mộc, Đặt Khách Sạn Gần Bình Châu

– Chọn công cụ Rectangle Tool (M) tạo hình HCN có kích thước 20 X 29cm

– tạo thành dấu crop: lựa chọn hình chữ nhật dứt chọn Effect-> crop marks.

– Object->Path->Offsetpath: nguyên tắc thụt vào lúc -5mm

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Chú ý: Hình thành phầm muốn đổ bóng ngược thì cần xử lý vào photoshop rồi chuyển vào.

( bài viết sưu tầm )