Hướng Dẫn Sử Dụng Photoshop Cs2 9.0 Bằng Tiếng Việt

Tự học Photoshop đã là 1 trong những một bài toán khó rồi, nhưng để làm việc thành thạo phần lớn câu lệnh phức tạp, toàn là ngôn từ tiếng Anh thì lại càng khó khăn hơn.


Đối với các bạn không áp dụng thành thạo nước ngoài ngữ thì bài toán này quả thực đúng là một cực hình