Hướng Dẫn Học Toán Lớp 3

*

Bạn đang xem: Hướng dẫn học toán lớp 3

• Đọc, viết, so sánh các số có 3 chữ số • Cộng, trừ những số gồm 3 chữ số ( ko nhớ ) • luyện tập trang 4 • Cộng những số có ba chữ số (có nhớ một lần) • rèn luyện trang 6 • Trừ các số có cha chữ số (có ghi nhớ một lần) • luyện tập trang 8 • Ôn tập các bảng nhân • Ôn tập những bảng phân chia • rèn luyện trang 10 • Ôn tập về hình học tập • Ôn tập về giải toán • Xem đồng hồ đeo tay • Xem đồng hồ (tiếp theo) • rèn luyện trang 17 • luyện tập chung trang 18

Chương 2: Phép nhân cùng phép phân tách trong phạm vi 1000


• Bảng nhân 6 • luyện tập trang trăng tròn • Nhân số tất cả hai chữ số với số tất cả một chữ số (không nhớ) • Nhân số gồm hai chữ số cùng với số có một chữ số (có nhớ) • rèn luyện trang 23 • Bảng phân tách 6 • rèn luyện trang 25 • kiếm tìm một trong những phần đều nhau của một vài • rèn luyện trang 26 • phân tách số bao gồm hai chữ số mang đến số tất cả một chữ số • luyện tập trang 28 • Phép phân chia hết cùng phép chia có dư • rèn luyện trang 30 • Bảng nhân 7 • rèn luyện trang 32 • Gấp một vài lên nhiều lần • rèn luyện trang 34 • Bảng phân tách 7 • rèn luyện trang 36 • bớt đi một vài lần • luyện tập trang 38 • tìm kiếm số chia • rèn luyện trang 40 • Góc vuông, góc ko vuông • Thực hành nhận thấy và vẽ góc vuông bởi ê ke • Đề-ca-mét. Héc-tô-mét • Bảng đơn vị chức năng đo độ dài • luyện tập trang 46 • thực hành thực tế đo độ lâu năm • thực hành đo độ dài (tiếp theo) • rèn luyện chung trang 49 • việc giải bởi hai phép tính • việc giải bằng hai phép tính (tiếp theo) • rèn luyện trang 52 • Bảng nhân 8 • luyện tập trang 54 • Nhân số có cha chữ số với số có một chữ số • luyện tập trang 56 • đối chiếu số phệ gấp mấy lần số bé nhỏ • luyện tập trang 58 • Bảng phân tách 8 • rèn luyện trang 60 • so sánh số bé bỏng bằng 1 phần mấy số mập • rèn luyện trang 62 • Bảng nhân 9 • luyện tập trang 64 • Gam • rèn luyện trang 67 • Bảng phân tách 9 • luyện tập trang 69 • phân chia số bao gồm hai chữ số mang lại số gồm một chữ số • phân chia số tất cả hai chữ số đến số có một chữ số (tiếp theo) • chia số có cha chữ số đến số tất cả một chữ số • chia số có cha chữ số mang lại số tất cả một chữ số (tiếp theo) • trình làng bảng nhân • reviews bảng phân chia • luyện tập trang 76 • luyện tập chung trang 77 • làm quen với biểu thức • Tính quý hiếm của biểu thức • Tính cực hiếm của biểu thức (tiếp theo) • rèn luyện trang 81 • Tính quý giá của biểu thức (tiếp theo) • luyện tập trang 82 • luyện tập chung trang 83 • Hình chữ nhật • hình vuông • Chu vi hình chữ nhật • Chu vi hình vuông • rèn luyện trang 89 • rèn luyện chung trang 90

Chương 3: những số đến 10 000


• những số bao gồm bốn chữ số • rèn luyện trang 94 • các số tất cả bốn chữ số (tiếp theo) • các số tất cả bốn chữ số (tiếp theo) • Số 10 000 - luyện tập • Điểm sống giữa. Trung điểm của đoạn thẳng • rèn luyện trang 99 • So sánh các số trong phạm vi 10 000 • luyện tập trang 101 • Phép cộng những số vào phạm vi 10 000 • rèn luyện trang 103 • Phép trừ những số trong phạm vi 10 000 • luyện tập trang 105 • luyện tập chung trang 106 • tháng - năm • luyện tập trang 109 • Hình tròn, tâm, con đường kính, bán kính • Nhân số bao gồm bốn chữ số với số gồm một chữ số • luyện tập trang 114 • Nhân số có bốn chữ số với số tất cả một chữ số (tiếp theo) • luyện tập trang 116 • phân chia số có bốn chữ số mang đến số có một chữ số • phân chia số tất cả bốn chữ số mang lại số gồm một chữ số (tiếp theo) • phân tách số gồm bốn chữ số mang đến số gồm một chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 120 • luyện tập chung trang 120 • có tác dụng quen với chữ số La Mã • rèn luyện trang 122 • thực hành thực tế xem đồng hồ đeo tay • thực hành thực tế xem đồng hồ (tiếp theo) • bài bác toán tương quan đến rút về đơn vị • luyện tập trang 129 phần 1 • rèn luyện trang 129 phần 2 • Tiền nước ta • rèn luyện trang 132 • làm cho quen với những thống kê số liệu • làm cho quen với thống kê lại số liệu (tiếp theo) • rèn luyện trang 138

Chương 4: những số cho 100 000


Xem thêm: Top Phần Mềm Giả Giọng Nữ Android ? Phần Mềm Giả Giọng Nữ Android

• các số bao gồm năm chữ số • luyện tập trang 142 • các số bao gồm năm chữ số (tiếp theo) • luyện tập trang 145 • Số 100 000 - luyện tập • So sánh những số trong phạm vi 100 000 • luyện tập trang 148 • rèn luyện trang 149 • diện tích s của một hình • Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông • diện tích hình chữ nhật • rèn luyện trang 153 • Diện tích hình vuông • rèn luyện trang 154 • Phép cộng những số vào phạm vi 100 000 • rèn luyện trang 156 • Phép trừ các số vào phạm vi 100 000 • Tiền việt nam • rèn luyện trang 159 • luyện tập chung trang 160 • Nhân số gồm năm chữ số với số tất cả một chữ số • rèn luyện trang 162 • chia số gồm năm chữ số cho số có một chữ số • phân chia số bao gồm năm chữ số mang đến số có một chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 165 • luyện tập chung trang 165 • bài xích toán tương quan đến rút về đơn vị (tiếp theo) • luyện tập trang 167 • luyện tập trang 167 • rèn luyện chung trang 168

Chương 5: Ôn tập cuối năm


• Ôn tập các số mang lại 100 000 • Ôn tập những số cho 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập tứ phép tính vào phạm vi 100 000 • Ôn tập tư phép tính vào phạm vi 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập về đại lượng • Ôn tập về hình học • Ôn tập về hình học (tiếp theo) • Ôn tập về giải toán • Ôn tập về giải toán (tiếp theo) • rèn luyện chung trang 177 • rèn luyện chung trang 178 • rèn luyện chung trang 179
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán lớp 3 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ sung •Chương 2: Phép nhân và phép phân tách trong phạm vi 1000 •Chương 3: các số mang đến 10 000 •Chương 4: những số đến 100 000 •Chương 5: Ôn tập cuối năm